Zo bedoelde ik het niet. (…)

19 februari 2024 t/m 22 juni 2024

Inmiddels is de spelersgroep bekend – je kan je niet meer aanmelden.

In dit proces onderzoeken we het thema miscommunicatie. Hoe communiceren mensen, verbaal en non-verbaal? En waarom gaat dit (zo vaak) fout? 

Aan de hand van bestaande en zelfgeschreven teksten zullen we een raamwerk maken van miscommunicatie in gesproken taal. We zullen hierin onderzoeken welke verschillende vormen van miscommunicatie er zijn; op technisch tekstueel gebied, op micro niveau en op macro niveau. 

Hier tegenover plaatsen we een fysiek onderzoek waarbij we conflict en onbegrip verplaatsen naar de vloer. Hoe verhouden lijven, mensen, zich dan tot elkaar?

We zullen dus een tweeledig onderzoek aangaan waarbij we tekstueel en fysiek spel uit elkaar trekken. Hoe ver kunnen we daarin gaan? Welke abstractie kunnen we hierin opzoeken? En hoe laten we deze twee, uiteindelijk, weer met elkaar communiceren?

Durf ik jou te zeggen wat ik bedoel? 

Versta jij mijn woorden, of hoor je iets anders dan ik? 

Verhef ik mijn stem?

Praten we langs elkaar heen? 

Kijk je me aan?

Stel ik jou de juiste vraag? 

Heb je aandacht voor mij?

Jij denkt iets anders dan ik, kan dat?

In deze voorstelling zullen we starten vanuit de hierboven beschreven thematiek. Dit betekent voor mij dat het beginpunt helder is. Er is hiermee een kader waarbinnen we ons onderzoek zullen starten. Vervolgens zal dit, doorheen het proces, evolueren. Er is hierin dus ruimte voor verandering, onderzoek en uitproberen. Dat traject zullen we samen doorlopen. Ik werk hierbij graag met eigen inbreng, ik zie spelers dan ook als medemakers. Dat betekent echter niet dat er geen ruimte is voor mensen die graag enkel uitvoerend willen werken of dat er niet momenten zullen zijn waarop ik duidelijk op de regiestoel zal gaan zitten. We zullen hier de balans in zoeken. En waar we uiteindelijk uitkomen zullen we samen vormgeven. 

Repetities
maandagavonden (19:00 – 21:30) 19 februari t/m 10 juni
weekenddagen (10:00 – 17:00) 23 maart / 28 april / 26 mei
@ Theater De Wilde Wereld

Voorstellingen
14, 15, 16 en 22 juni 2024

Spelersbijdrage
€140 / €175 / €205 (inkomensafhankelijk)


Over Bessie Bornkamp

Bessie Bornkamp (zij/haar) is een jonge theatermaker geboren en getogen in Hilversum.

Afgelopen jaar is zij afgestudeerd aan de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam, opleiding Theaterdocent. Naast een fascinatie voor theater heeft ze ook een grote interesse in maatschappelijke thematiek. Ze studeert dan ook Culturele Antropologie aan de UvA.

Haar voorstellingen starten vaak vanuit een persoonlijke leervraag en vinden gaandeweg het proces hun wortels in maatschappelijke thema’s.

Haar werk kenmerkt zich door ‘een veelheid’. Een veelheid in vorm en inhoud. Een veelheid in linken die ze legt tussen ogenschijnlijk uiteenlopende onderwerpen. Ze onderzoekt de complexiteit, gelaagdheid en tegenstellingen binnen haar bronnen, thematieken en vormen. Zo krijgen haar voorstellingen hun uiteindelijke contouren.

Haar werk is tragikomisch, poëtisch, retorisch, muzikaal en probeert te bevragen.