Lens Theatermakers werd in 1987 opgericht. Toen al stond het máken van voorstellingen centraal en dat is nooit veranderd. Onder begeleiding van professionele docenten worden spelers gestimuleerd om tijdens het proces de eigen en andermans grenzen te verkennen én te verleggen. Vanuit theaterzaal De Wilde Wereld in het centrum van Wageningen maakt LENS ieder jaar twee producties voor zowel beginnende als ervaren spelers.

Spel, vormgeving, techniek

Bij ons staat de liefhebber van theatermaken centraal. Docenten en regisseurs van LENS richten zich op begeleiding van amateurspelers van een artistiek idee naar voorstelling. De ontwikkeling van theatrale vaardigheden op het gebied van spel, vormgeving en techniek staat hoog in het vaandel. Concreet betekent dit samen werken aan spelvaardigheid, decors en kostuums maken, leren over licht en geluid in een voorstelling, PR en marketing.

Zelf spelen?

Ieder jaar organiseert LENS twee producties waar je als speler aan mee kunt doen. Repetities zijn op maandagavond van 19:00 tot 21:30 uur. Daarnaast zijn er bij elke productie een aantal weekenddagen waarop gerepeteerd wordt.

Wil je zelf de vloer op, decors maken of op een andere manier meedoen in een productie? Geef je op voor de volgende productie of stuur een mail naar bestuur@lenstheatermakers.nl

Bestuur LENS Theatermakers

Momenteel heeft LENS een vijfkoppig bestuur:

Loes Masselink (voorzitter)

Sietske Dijkhof (secretaris)

Sara de Boer (penningmeester)

Ineke van Kapel (algemeen bestuurslid)

Sija Brinksma (algemeen bestuurslid)